لوازم جانبی هیتر و بخاری

لوازم جانبی هیتر و بخاری

لوازم جانبی هیتر و بخاری شامل ترموستات محیطی، چهار پایه و دودکش‌ های دوجداره و ….می‌باشد.

از چهاپایه هیتر گازی جهت هواکشی برای سوخت گیری بهتر مورد استفاده قرار می‌ گیرد. همچنین از این چهارپایه ها برای تراز کردن ارتفاع دودکش و دریچه دودکش استفاده می‌ شود. از ترموستات محیطی جهت کنترل بهتر گرمایش و تخلیه گرمایش اضافی مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

دودکش‌های دوجداره از جنس آلومینیوم می‌ باشد. بنابراین در برابر گرما مقاوم هستند و استحکام مناسبی دارند. از این دودکش‌ها برای تخلیه گاز مونواکسید کربن به خارج و همچنین تامین اکسیژن برای احتراق از بیرون به داخل استفاده می‌ شود.